Mantelkar

Waarom de mantelkar?
Veel mantelzorgers zoeken pas hulp als zij al langere tijd overbelast zijn.
Met de mantelkar kan het ondersteuningsaanbod hen eerder bereiken en
daarmee kan overbelasting worden voorkomen. Organisaties die de kar
inzetten worden zichtbaarder en kunnen naast informatie verstrekken
ook nieuwe inzichten verkrijgen bij de doelgroep waarmee zij kunnen
inspelen op de uitbreiding of verbetering van hun ondersteuningsaanbod.

Voor de organisatie
– het zichtbaarder worden van de organisatie
– bereikbaarheid van de mantelzorger vergroten
– waardevolle gesprekken voeren met de mensen
– wensen ontdekken voor uitbreiding van het ondersteuningsaanbod
– direct inschrijven van nieuwe mantelzorgers
– werven van zorgvrijwilligers
– tip-uitwisseling met ervaren mantelzorgers