Hoe werkt het?

Op de kar zijn verschillende elementen geplaatst waarmee niet
alleen gekeken kan worden of iemand wel of niet mantelzorger is,
maar ook hoe zij er voor staan. Middels de officiële EDIZ-test geeft
men antwoord op 9 vragen die kunnen aantonen of iemand risico
heeft op overbelasting of al overbelast is.

Hoe alle elementen werken en waarom ik nou juist deze op de
mobiele kar heb geplaatst, dat zie je in de onderstaande video.