De mantelkar

pic01

Wanneer je meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden
zorg verleent aan een naaste, ben je officieel een mantelzorger.
Door de vanzelfsprekendheid van het zorgen voor een naaste erkennen
mensen zichzelf niet altijd als zodanig. Daardoor is het lastig voor
gemeenten om het ondersteuningsaanbod onder de aandacht
te brengen.

Als service designer draag ik een strategie aan waarbij organisaties, die
ondersteuning bieden aan mantelzorgers, zichtbaarder worden. Dit doe
ik door middel van de mantelkar. Het doel van de mantelkar is om het
ondersteuningsaanbod naar de mensen te brengen en tevens het
fenomeen mantelzorg meer bekendheid te geven.

LEES MEER >

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren